Gdzie jesteś:: Strona główna » Warto wiedzieć » Słownik finansowy

Słownik finansowy

Służebność
jest to ograniczone prawo rzeczowe do dysponowania nieruchomością. Służebność określana jest w trzecim dziale księgi wieczystej i najczęściej obejmuje służebność osobistą lub służebność gruntową. Służebność osobista ustanawiana jest najczęściej w celu zachowania prawa zamieszkiwania danej osoby do końca swojego życia w nieruchomości, tzw. dożywotnia służebność osobista i zapisywana jest przez rodziców lub dziadków darujących nieruchomość członkom rodziny. Służebność osobista może zostać usunięta poprzez notarialne zrzeczenie się jej lub poprzez wniosek właściciela nieruchomości, na podstawie aktu zgonu osoby objętej służebnością. W zdecydowanej większości banków służebność osobista uniemożliwia zabezpieczenie kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej na nieruchomości, posiadającej taki wpis w księdze wieczystej. Służebność gruntowa ogranicza prawo do korzystania z danej nieruchomości w wąskim zakresie w celu umożliwienia korzystania z innej nieruchomości czyli np. służebność przejazdu, służebność przechodu. Tego typu służebność w księdze wieczystej nie rodzi przeszkód w uzyskaniu kredytu hipotecznego.

Potrzebujesz głębszego wyjaśnienia?

Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą K2 »

Współpracujemy z:

K-2 Sp. z o.o. ul.Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa, tel/fax.:+48 22 657 04 28 wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000352195, NIP 521-356-39-59, kapitał zakładowy 20.005.000 zł.